اقتصاد سیاسی صنعت زدگی در ایران

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

وضوح اختلالات و سوء‌کارکردها در نظام‌اقتصادی‌و‌اجتماعی جامعه ما به‌گونه‌ای است که از بالاترین سطوح حکومت‌تا‌پایین‌ترین لایه اجتماع،همه می‌دانند چرخ‌های جامعه ما آنگونه که باید نمی‌چرخد،اما این آگاهی چرا دستاوردی ندارد؟چرا اندیشه‌ای برنمی‌انگیزد؟به تغییرات معناداری منجر نمی‌شود و مجموعه اقدامات نظام‌یافته‌ای اعمال نمی‌کند؟آیا چنین امری به نگاه پاره‌پارۀ ما به‌مسائل برمی‌‌گردد؟

60,000 تومان

پولیس، زندگی جمعی در یونان باستان

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

افلاطون بزرگترین فیلسوف تاریخ غرب است، آنقدر بزرگ که برخی فیلسوفان، کل فلسفه و تفکر غربی را تفصیل فلسفه وی می‌دانند. وی در برجسته‌ترین اثر خود «پولیتیا» Politeia که جمهور یا جمهوریت نامیده شده است به طرح‌ریزی پولیس یا همان دولت‌شهر به‌مثابه واحد سیاسی ـ اجتماعی زندگی جمعی یونانیان می‌پردازد؛ این طرح‌ریزی تا به امروز مبنای اندیشه‌ورزی بسیاری از متفکران در باب سیاست بوده است. درسگفتار مذکور تلاش دارد با تأمل در این موضوع به بازخوانی مفاهیم اصلی زندگی جمعی در حوزه سیاست بپردازد.

 

80,000 تومان

شاهنامه خوانی 2

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

شاهنامه کتاب خودآگاهی است. شاهنامه نه تنها تاریکی‌های تاریخ ادیان را روشن می کند بلکه مفاهیم ومصادیق فرمانروایی را نشان می‌دهد. نه تنها زبانی را که به آن سخن می گوییم استوار وبرومند به ما می آموزد بلکه حکمت خسروانی را که به صورت آرکیتایپ در ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی مستور است به روشنگاه زبان وآگاهی می‌آورد.

120,000 تومان

گفت و گو با مولانا 3

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان

ادبیات در این روزگار ملال‌آور زنگ تفریح خسته‌جانان‌ و ‌افسرده‌حالان نیست،اگرچه بغایت مفرح است و کمتر چیزی این میزان فرح و انبساط را در خود ذخیره دارد.ادبیات چنان لبریز از عشق است که از شعر و نثر بجا مانده از اسلافمان دلدادگی فوران می‌کند.به سراغ هر متنی از ادبیات کهن فارسی برویم گریبانمان را می‌گیرد که «عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید».

195,000 تومان

لان لوئیس فولر و اخلاق قانون

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان

هارت به عنوان شاخص‌ترین اندیشمند پوزیتویست در حوزة فلسفة حقوق رابطة میان اخلاق و حقوق را ضروری نمی‌دانست اگرچه آن را ممکن تلقی می‌کرد. هارت معتقد بود گاهی حقوق به اخلاق اثر می‌بخشد.

90,000 تومان

هفت شهر عشق

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

نطق‌الطیر ماجرای انسان گمشده‌ای است که بیرون از خود در پی خود است و نهایت خویش را در خود می‌یابد. قصۀ این یافت ذکری تمثیلی از زبان مجمع مرغان است و هدهد، پیر طریقت، برای چنین رهی همراهی جمع را طلب می‌کند:
لیک با من گر شما همره شوید                                                                           محرم آن شاه و آن درگه شوید.

120,000 تومان