اقتصادسیاسی، نابرابری و فقر در ایران

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

فقر‌ونابرابری از گرفتاری‌های مستمر همه جوامع و محصول سیاست‌گزاری‌هاست، ایران هم از این قاعده مستثناِء نبوده ونیست. در دهه 80 که سیاست‌های تعدیل ساختاری در دنیا مطرح شد و انتقال مدیریت از دولت به بازار صورت گرفت، نابرابری‌ها گسترش یافت و در پی آن فقر افزونی یافت.

130,000 تومان

بازخوانی کتاب کشف المحجوب

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

کشف‌المحجوب از جمله کهن‌ترین و مفیدترین آثار در حوزه تصوف و عرفان اسلامی است.

250,000 تومان

بررسی و تحلیل آثار نویسندگان بزرگ ادبیات داستانی جهان

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

الف-همینگوی
1- همینگوی، کوتاه‌نویس یا رمان نویس؟!
2- ضرورت پیوند علوم‌انسانی‌و‌علوم‌طبیعی برای درک بدعت‌های همینگوی(حذف‌و‌گزینش با رویکرد ادبیات –ریاضیات)
3- نقطه وحدت سیر تکاملی از ادگار آلن‌پو تا ارنست‌همینگوی(نگرش چندوجهی به سیر تکاملی اقتصاد کلام)
ب-جی‌دی‌سالینجر
1- سالینجر‌و‌محبوبیت روز‌افزون
2- معمای سالینجر
3- جهان‌بینی سالینجر؛ جهان اکثریت‌و‌جهان اقلیت

130,000 تومان

تفسیر جهان به‌ مثابه تغییر جهان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

هگل فلسفۀ‌سیاسی افلاطون در رسالۀ جمهور را مصداق برنهادۀ مشهور و مناقشه‌برانگیز خود در فلسفۀ‌حق، یعنی «آنچه خردی است، همان واقعیت بالفعل است؛ و آنچه واقعیت بالفعل است، همان خردی است»، می‌داند. اما این چگونه ممکن است، اگر در نظر آوریم که جمهور افلاطون در ایدئال‌گرایی و فراسواندیشی شهرۀ خاص و عام است.

200,000 تومان

خوانش کتاب وضع بشر هانا آرنت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

مدرس چه محتوایی ارائه می دهد؟ وضع بشر، کتابی درباب گذشته است. با این حال، این کتابی نه درباب بازگشت،…

200,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده چهارم: سهراب سپهری

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

سهراب سپهری هنرمندی که برای تنهایی هایش مأمنی چون “قریه چنار” و کویر های کاشان را برگزیده بود، از سرآمدان شعر نیمایی است که عنصرِ “تصویرسازی” ویژگی بارز اشعار او به حساب می آید. آثار او علاوه بر صمیمیت، لبريز از تصاویر بکر و تازه است که با زبانی لطیف و نرم و روان با مخاطب سخن می گوید. در نقاشی نیز متبحر بود.

130,000 تومان

زن شبانۀ موعود: پردۀ پنجم؛ فروغ فرخزاد

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

فروغ فرخزاد، شاعری است «عصیان‌»گر، مقابل سنت تاریخی، وضعیت جامعه و هر آنچه که در زمانه تاریخی شاعر گریبان‌گیر زندگی اوست و تقدیر تاریخی او را رقم زده است، گاه سنگینی این تقدیر برای او که یک زن است چنان سنگین است که جز به رهایی و آزادی نمی‌اندیشد، رهایی و آزادی از همه قیود هستی. در این راه نه از از کفرگویی هراسی دارد و نه از بازگویی تمایلات زنانه و هوس‌آلود که در تاریخ شاعران زن کمتر سابقه‌ای دارد. او در این رهایی تنها یک پناه دارد، آن هم عشق.

130,000 تومان

کارگاه مهارت خوانش زبان انگلیسی 2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

دانشجویان برای درک و فهم متون اصلی حوزه علمی مورد توجه خود چگونه زبان انگلیسی بیاموزند؟ آیا تمرکز بر آموزش همه مهارت‌های مرسوم همچون(Speaking، Listening،Writing،Reading and comprehension) لازم است؟

 

400,000 تومان