بازخوانی تولد کلینیک (میشل فوکو)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

صوت های درسگفتار بازخوانی تولد کلینیک میشل فوکو مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت اول فایل صوتی درسگفتار بازخوانی تولد…

120,000 تومان

تمهیدی بر علم اجتماعی جهان اسلام با تفسیر کتاب الملّه فارابی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

صوت های درسگفتار تمهیدی بر علم اجتماعی جهان اسلام با تفسیر کتاب الملّه فارابی مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت…

120,000 تومان

حلقه های تور قدرت و حکمومت‌مندی

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان

صوت های درسگفتار حلقه های تور قدرت و حکمومت‌مندی مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت اول فایل صوتی درسگفتار حلقه…

90,000 تومان

گفت‌وگو با سعدی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

صوت های درسگفتار گفت‌وگو با سعدی مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت اول فایل صوتی درسگفتار گفت‌وگو با سعدی خصوصی…

180,000 تومان

هندسۀ کلمات

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

صوت های درسگفتار هندسۀ کلمات مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت اول فایل صوتی درسگفتار هندسۀ کلمات خصوصی این بخش…

120,000 تومان