افسوس زدایی از قانون

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

ماهیت قانون به مثابه ستون حقوق مدرن، محور اصلی توجه فلاسفۀ حقوق است. جریان حاکم در اندیشه حقوقی مدرن با اتکاء بر لیبرالیسم، قانون را محصول تکامل اجتماع، ابزار وفادار رفع حوائج جمعی و در خدمت پیشرفت جامعه می‌داند اما تفکر انتقادی حقوقی این توصیف از ماهیت قانون را مخدوش می‌کند.

75,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده دوم :حسین منزوی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

عشق در متون کهن ادبی معنایی دارد و در متون جدید معنایی دیگر، اگر عشق را در معنای قدیم آن می‌جوییم به آثار مولانا و عطار و… رجوع می‌کنیم ولی اگر دنبال معنای جدیدی از عشق باشیم که با انسان مدرن، زندگی امروز و فضای جدید تناسب داشته باشد به متون چه کسی باید رجوع کرد؟

180,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده سوم :سیمین بهبهانی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

سیمین بهبهانی را باید«مادرِ غزلِ جدید» نامید. به قول سیدعلی‌صالحی، دلیل ماندگاری او فقط شعرش نیست،اندیشه‌ها و دغدغه‌های شعری‌اش که برگرفته از تکاپوهای انسانی این آموزگار اندیشمند بود، نه تنها نشان از گوهر شرافت و اصالت در وجود او، بلکه علت اصلی تاثیرگذاری وی است.شعرهایش سرشار از عشق، امید و آزادی است.

180,000 تومان

سفر روح

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

منطق‌الطیر منظومه‌ای است عرفانی که بنیادهای سیر و سلوک و غایت و نتایج آن را با زبانی نمادین بیان می‌کند. شخصیت‌های این منظومه مرغانند و هدهد پیر طریقت است. مرغان در جست‌و‌جوی حقیقت به هفت منزل پای می‌نهند و راه می‌پیمایند. در پایان سفر خونبار هزاران مرغ، سی مرغ به سیمرغ می‌رسند که شهریار و خداوندگار مرغان است.

270,000 تومان

شاهنامه خوانی 1

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

شاهنامه چگونه کتابی است و به چه کار ما می‌آید؟ آیا چنانکه سلطان محمود گفته است شاهنامه تنها شرح حال پهلوانی‌های رستم است؟
افزون بر هزار سال است در خانه‌‌ها و محافل، برای پیر و برنا، عامی و باسواد شاهنامه خوانده می‌شود و اقشار مختلف این کتاب ستاینده خرد را می‌شناسند، شاهنامه روایت آفرینش و سرگذشت قوم ایرانی است و تاریخ شاهنامه‌خوانی تاریخ پاس‌داشتِ زبان پارسی و نگاهداری قوم از گسست و شکست است.

150,000 تومان

شکافتن اجساد : برآمدن تشریح آسیب شناختی

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

در درسگفتار مذکور، برآمدن «تشریح آسیب‌شناختی»(pathological anatomy) مورد مداقه قرار می‌گیرد. فوکو در فصول هشتم و نهم نشان می‌دهد که چگونه آسیب‌شناسی مبتنی بر تشریح، زمینه را برای تولد پزشکی بالینی مدرن فراهم می‌کند و مکان‌مندی و رویت‌پذیری بیماری را در بدن ممکن می‌سازد.

270,000 تومان

کانت و مسئله متافیزیک

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

مارتین‌هیدگربزرگترین فیلسوف قرن 20 باقراردادن مسئله‌ی‌«هستی»‌درکانون تأملات فلسفی خود،روح تازه‌ای درفلسفه‌ی قرن دمید وگشایشی نو برای تمامی فیلسوفان پس ازخود ایجادنمود.

100,000 تومان

گفتگو با مولانا 2

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان

فهم معنای زندگی کارساده‌ای نیست.مادرمحاصره سیاست واقتصادورسانه وتکنولوژی وتمناهای نفسانی فرصت اندیشیدن رااز دست داده‌ایم سخت است به سئوالات پی‌درپی ذهن وضمیرمان درباره زندگی،خدا،انسان،مرگ،عشق،گناه وجبر واختیارو… پاسخ دهیم.

195,000 تومان