اجرا پژوهی، اصول و الگوهای مطالعه‌ی اجرای سیاست

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

در حالی که درباره‌ی طراحی و تدوین سیاست، تحلیل سیاست و ارزیابی سیاست پس از اجرا، بحث‌های فراوانی شده است…

150,000 تومان

اقتصاد سیاسی بانکداری در ایران

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

اقتصاد سیاسی چیست؟ – اقتصاد سیاسی بانکداری در ایران پیش از انقلاب از ابتدا تا 1331 امتیاز رویتر تا انحلال بانک شاهی…

200,000 تومان

اقتصادسیاسی، نابرابری و فقر در ایران

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

فقر‌ونابرابری از گرفتاری‌های مستمر همه جوامع و محصول سیاست‌گزاری‌هاست، ایران هم از این قاعده مستثناِء نبوده ونیست. در دهه 80 که سیاست‌های تعدیل ساختاری در دنیا مطرح شد و انتقال مدیریت از دولت به بازار صورت گرفت، نابرابری‌ها گسترش یافت و در پی آن فقر افزونی یافت.

130,000 تومان

بازخوانی کتاب تذکرة‌الاولیاء عطار

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

و گفت: ما به اندکی ادب محتاج تریم از آن که به بسیاری علم تذکره الاولیاء جامع‌ترین تألیف در بیان…

250,000 تومان

بازخوانی کتاب کشف المحجوب

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

کشف‌المحجوب از جمله کهن‌ترین و مفیدترین آثار در حوزه تصوف و عرفان اسلامی است.

250,000 تومان

بررسی و تحلیل آثار نویسندگان بزرگ ادبیات داستانی جهان

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

الف-همینگوی
1- همینگوی، کوتاه‌نویس یا رمان نویس؟!
2- ضرورت پیوند علوم‌انسانی‌و‌علوم‌طبیعی برای درک بدعت‌های همینگوی(حذف‌و‌گزینش با رویکرد ادبیات –ریاضیات)
3- نقطه وحدت سیر تکاملی از ادگار آلن‌پو تا ارنست‌همینگوی(نگرش چندوجهی به سیر تکاملی اقتصاد کلام)
ب-جی‌دی‌سالینجر
1- سالینجر‌و‌محبوبیت روز‌افزون
2- معمای سالینجر
3- جهان‌بینی سالینجر؛ جهان اکثریت‌و‌جهان اقلیت

130,000 تومان

تفسیر جهان به‌ مثابه تغییر جهان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

هگل فلسفۀ‌سیاسی افلاطون در رسالۀ جمهور را مصداق برنهادۀ مشهور و مناقشه‌برانگیز خود در فلسفۀ‌حق، یعنی «آنچه خردی است، همان واقعیت بالفعل است؛ و آنچه واقعیت بالفعل است، همان خردی است»، می‌داند. اما این چگونه ممکن است، اگر در نظر آوریم که جمهور افلاطون در ایدئال‌گرایی و فراسواندیشی شهرۀ خاص و عام است.

200,000 تومان

خوانش کتاب وضع بشر هانا آرنت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

مدرس چه محتوایی ارائه می دهد؟ وضع بشر، کتابی درباب گذشته است. با این حال، این کتابی نه درباب بازگشت،…

200,000 تومان