اسلام ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

سلام ایرانی به چه معناست؟ آیا ایرانیان چیزی به اسلام افزوده‌اند؟ آیا اسلامی است که در جغرافیا معنی پیدا می‌کند؟
ایرانیان چیزی به اسلام نیفزوده‌اند،حقایقی که در اسلام و قرآن آمده، به اندازه ظرف فهم بشری کوچک است اما هرچه این فهم گسترش پیدا کند،آن حقایق هم بزرگتر می‌شوند.اسلام برای ذهن و ضمیر ایرانیان جلوه کامل‌تری داشته است و این کمال از ابتدای آشنایی ایرانیان با اسلام، در قالب دو ساحت ظاهر و باطن بر آنان پدیدار شده است.

180,000 تومان

افسوس زدایی از قانون

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

ماهیت قانون به مثابه ستون حقوق مدرن، محور اصلی توجه فلاسفۀ حقوق است. جریان حاکم در اندیشه حقوقی مدرن با اتکاء بر لیبرالیسم، قانون را محصول تکامل اجتماع، ابزار وفادار رفع حوائج جمعی و در خدمت پیشرفت جامعه می‌داند اما تفکر انتقادی حقوقی این توصیف از ماهیت قانون را مخدوش می‌کند.

75,000 تومان

اقتصاد سیاسی صنعت زدگی در ایران

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

وضوح اختلالات و سوء‌کارکردها در نظام‌اقتصادی‌و‌اجتماعی جامعه ما به‌گونه‌ای است که از بالاترین سطوح حکومت‌تا‌پایین‌ترین لایه اجتماع،همه می‌دانند چرخ‌های جامعه ما آنگونه که باید نمی‌چرخد،اما این آگاهی چرا دستاوردی ندارد؟چرا اندیشه‌ای برنمی‌انگیزد؟به تغییرات معناداری منجر نمی‌شود و مجموعه اقدامات نظام‌یافته‌ای اعمال نمی‌کند؟آیا چنین امری به نگاه پاره‌پارۀ ما به‌مسائل برمی‌‌گردد؟

60,000 تومان

الهیات سیاسیِ دیالوگ قوانین افلاطون

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

هیچ دعوی الهیاتی نیست که مضمونی سیاسی در پی نداشته باشد، و هیچ سیاستی نیز بنا به طبیعت زندگی سیاسی، نمی‌تواند بدون دعوی الهیاتی امکان تحقق عملی داشته باشد. بر این اساس هر سیاستی که در عمل کار می‌کند و هر اندازه‌ که کار می‌کند، ضرورتاً مبتنی بر صورتی از الهیات یا امری است که به نحوی رادیکال از شیوه‌ی زندگی فلسفی (در معنای سقراطی کلمه) متمایز می‌گردد.

60,000 تومان

اندیشیدن با فوکو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

فوکو از بزرگترین متفکران قرن بیستم است که تفکر او در ساحت فلسفه و حوزه‌های مختلف اندیشه‌ی سیاسی_اجتماعی مورد توجه بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود قرارگرفته است، همین امر خوانش‌های مختلفی از او در پی‌ داشته و مدعیان بسیاری را در جامعه‌ای چون ما سبب شده است.با وجود این تقریرهاوخوانش‌، این سؤال مطرح است که «فوکو چگونه می‌اندیشد»؟
این درسگفتار بنا دارد با مرور برخی از انحاء تفکر معاصر و شیوه مواجهه فوکو با آنها، به بررسی و نقد این اندیشمند بزرگ نیز بپردازد.
مسئله اصلی فوکو: تبارشناسی انسان مدرن و شیوه‌های فهم انسان مدرن از خویش است.

70,000 تومان

ایدئالیسم ماکیاولی

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

شهریار ماکیاولی به طور کلی به عنوان اثری شناخته می‌شود که نمودگار رئالیسم در سیاست است. رئالیسم ماکیاولی در این معنا در زمره‌ی مضامینی است که  علی‌الظاهر اکثر قریب به اتفاق شارحان و دانشوران بر سر آن توافق نظر دارند.

60,000 تومان

بازخوانی تولد کلینیک (میشل فوکو)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

صوت های درسگفتار بازخوانی تولد کلینیک میشل فوکو مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت اول فایل صوتی درسگفتار بازخوانی تولد…

120,000 تومان

بازخوانی متون فقهی حقوقی در عصر انقلاب اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

متن‌های اصلی فقهی‌حقوقی نهادها، قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده‌ چیست؟

150,000 تومان