اسلام ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

سلام ایرانی به چه معناست؟ آیا ایرانیان چیزی به اسلام افزوده‌اند؟ آیا اسلامی است که در جغرافیا معنی پیدا می‌کند؟
ایرانیان چیزی به اسلام نیفزوده‌اند،حقایقی که در اسلام و قرآن آمده، به اندازه ظرف فهم بشری کوچک است اما هرچه این فهم گسترش پیدا کند،آن حقایق هم بزرگتر می‌شوند.اسلام برای ذهن و ضمیر ایرانیان جلوه کامل‌تری داشته است و این کمال از ابتدای آشنایی ایرانیان با اسلام، در قالب دو ساحت ظاهر و باطن بر آنان پدیدار شده است.

180,000 تومان

افسوس زدایی از قانون

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

ماهیت قانون به مثابه ستون حقوق مدرن، محور اصلی توجه فلاسفۀ حقوق است. جریان حاکم در اندیشه حقوقی مدرن با اتکاء بر لیبرالیسم، قانون را محصول تکامل اجتماع، ابزار وفادار رفع حوائج جمعی و در خدمت پیشرفت جامعه می‌داند اما تفکر انتقادی حقوقی این توصیف از ماهیت قانون را مخدوش می‌کند.

75,000 تومان

اقتصاد سیاسی صنعت زدگی در ایران

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

وضوح اختلالات و سوء‌کارکردها در نظام‌اقتصادی‌و‌اجتماعی جامعه ما به‌گونه‌ای است که از بالاترین سطوح حکومت‌تا‌پایین‌ترین لایه اجتماع،همه می‌دانند چرخ‌های جامعه ما آنگونه که باید نمی‌چرخد،اما این آگاهی چرا دستاوردی ندارد؟چرا اندیشه‌ای برنمی‌انگیزد؟به تغییرات معناداری منجر نمی‌شود و مجموعه اقدامات نظام‌یافته‌ای اعمال نمی‌کند؟آیا چنین امری به نگاه پاره‌پارۀ ما به‌مسائل برمی‌‌گردد؟

60,000 تومان

اقتصادسیاسی، نابرابری و فقر در ایران

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

فقر‌ونابرابری از گرفتاری‌های مستمر همه جوامع و محصول سیاست‌گزاری‌هاست، ایران هم از این قاعده مستثناِء نبوده ونیست. در دهه 80 که سیاست‌های تعدیل ساختاری در دنیا مطرح شد و انتقال مدیریت از دولت به بازار صورت گرفت، نابرابری‌ها گسترش یافت و در پی آن فقر افزونی یافت.

130,000 تومان

ایدئالیسم ماکیاولی

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

شهریار ماکیاولی به طور کلی به عنوان اثری شناخته می‌شود که نمودگار رئالیسم در سیاست است. رئالیسم ماکیاولی در این معنا در زمره‌ی مضامینی است که  علی‌الظاهر اکثر قریب به اتفاق شارحان و دانشوران بر سر آن توافق نظر دارند.

60,000 تومان

بازخوانی متون فقهی حقوقی در عصر انقلاب اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

متن‌های اصلی فقهی‌حقوقی نهادها، قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده‌ چیست؟

150,000 تومان

بازخوانی متون فقهی حقوقی در عصر مشروطه

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

ریشه‌های فقهی‌حقوقی نهادها، قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

150,000 تومان

پولیس، زندگی جمعی در یونان باستان

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

افلاطون بزرگترین فیلسوف تاریخ غرب است، آنقدر بزرگ که برخی فیلسوفان، کل فلسفه و تفکر غربی را تفصیل فلسفه وی می‌دانند. وی در برجسته‌ترین اثر خود «پولیتیا» Politeia که جمهور یا جمهوریت نامیده شده است به طرح‌ریزی پولیس یا همان دولت‌شهر به‌مثابه واحد سیاسی ـ اجتماعی زندگی جمعی یونانیان می‌پردازد؛ این طرح‌ریزی تا به امروز مبنای اندیشه‌ورزی بسیاری از متفکران در باب سیاست بوده است. درسگفتار مذکور تلاش دارد با تأمل در این موضوع به بازخوانی مفاهیم اصلی زندگی جمعی در حوزه سیاست بپردازد.

 

80,000 تومان