بازخوانی کتاب کشف المحجوب

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

کشف‌المحجوب از جمله کهن‌ترین و مفیدترین آثار در حوزه تصوف و عرفان اسلامی است.

250,000 تومان

بررسی و تحلیل آثار نویسندگان بزرگ ادبیات داستانی جهان

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

الف-همینگوی
1- همینگوی، کوتاه‌نویس یا رمان نویس؟!
2- ضرورت پیوند علوم‌انسانی‌و‌علوم‌طبیعی برای درک بدعت‌های همینگوی(حذف‌و‌گزینش با رویکرد ادبیات –ریاضیات)
3- نقطه وحدت سیر تکاملی از ادگار آلن‌پو تا ارنست‌همینگوی(نگرش چندوجهی به سیر تکاملی اقتصاد کلام)
ب-جی‌دی‌سالینجر
1- سالینجر‌و‌محبوبیت روز‌افزون
2- معمای سالینجر
3- جهان‌بینی سالینجر؛ جهان اکثریت‌و‌جهان اقلیت

130,000 تومان

زن شبانه موعود; پرده اول : احمد شاملو

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

عشق در زمانه ما به عدد عاشقان یا خودعاشق‌پنداران تعریف دارد. هیجان محبت، انس و آرامش، درک جمال، کشش جنسیت، بقای نوع یا تعریف‌هایی از این نوع؛ اما شاعران معاصر در شعر خود به عشق چگونه نگاه می‌کنند؟

60,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده چهارم: سهراب سپهری

بدون امتیاز 0 رای
285,000 تومان

زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق

285,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده چهارم: سهراب سپهری

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

سهراب سپهری هنرمندی که برای تنهایی هایش مأمنی چون “قریه چنار” و کویر های کاشان را برگزیده بود، از سرآمدان شعر نیمایی است که عنصرِ “تصویرسازی” ویژگی بارز اشعار او به حساب می آید. آثار او علاوه بر صمیمیت، لبريز از تصاویر بکر و تازه است که با زبانی لطیف و نرم و روان با مخاطب سخن می گوید. در نقاشی نیز متبحر بود.

130,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده دوم :حسین منزوی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

عشق در متون کهن ادبی معنایی دارد و در متون جدید معنایی دیگر، اگر عشق را در معنای قدیم آن می‌جوییم به آثار مولانا و عطار و… رجوع می‌کنیم ولی اگر دنبال معنای جدیدی از عشق باشیم که با انسان مدرن، زندگی امروز و فضای جدید تناسب داشته باشد به متون چه کسی باید رجوع کرد؟

180,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده سوم :سیمین بهبهانی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

سیمین بهبهانی را باید«مادرِ غزلِ جدید» نامید. به قول سیدعلی‌صالحی، دلیل ماندگاری او فقط شعرش نیست،اندیشه‌ها و دغدغه‌های شعری‌اش که برگرفته از تکاپوهای انسانی این آموزگار اندیشمند بود، نه تنها نشان از گوهر شرافت و اصالت در وجود او، بلکه علت اصلی تاثیرگذاری وی است.شعرهایش سرشار از عشق، امید و آزادی است.

180,000 تومان

زن شبانۀ موعود: پردۀ پنجم؛ فروغ فرخزاد

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

فروغ فرخزاد، شاعری است «عصیان‌»گر، مقابل سنت تاریخی، وضعیت جامعه و هر آنچه که در زمانه تاریخی شاعر گریبان‌گیر زندگی اوست و تقدیر تاریخی او را رقم زده است، گاه سنگینی این تقدیر برای او که یک زن است چنان سنگین است که جز به رهایی و آزادی نمی‌اندیشد، رهایی و آزادی از همه قیود هستی. در این راه نه از از کفرگویی هراسی دارد و نه از بازگویی تمایلات زنانه و هوس‌آلود که در تاریخ شاعران زن کمتر سابقه‌ای دارد. او در این رهایی تنها یک پناه دارد، آن هم عشق.

130,000 تومان