زن شبانۀ موعود: پردۀ پنجم؛ فروغ فرخزاد

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان

فروغ فرخزاد، شاعری است «عصیان‌»گر، مقابل سنت تاریخی، وضعیت جامعه و هر آنچه که در زمانه تاریخی شاعر گریبان‌گیر زندگی اوست و تقدیر تاریخی او را رقم زده است، گاه سنگینی این تقدیر برای او که یک زن است چنان سنگین است که جز به رهایی و آزادی نمی‌اندیشد، رهایی و آزادی از همه قیود هستی. در این راه نه از از کفرگویی هراسی دارد و نه از بازگویی تمایلات زنانه و هوس‌آلود که در تاریخ شاعران زن کمتر سابقه‌ای دارد. او در این رهایی تنها یک پناه دارد، آن هم عشق.

130,000 تومان

زن شبنه موعود; پرده دوم : حسین منزوی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

پس از چهار جلسه بحث ‌‌و‌گفت‌و‌گو دربارۀ اشعار عاشقانۀ احمد شاملو به فرزند غزل‌سرایی معاصر حسین منزوی رسیدیم. حسین منزوی را باید عاشق‌پیشه‌ترین شاعر معاصر دانست.

120,000 تومان

سفر روح

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

منطق‌الطیر منظومه‌ای است عرفانی که بنیادهای سیر و سلوک و غایت و نتایج آن را با زبانی نمادین بیان می‌کند. شخصیت‌های این منظومه مرغانند و هدهد پیر طریقت است. مرغان در جست‌و‌جوی حقیقت به هفت منزل پای می‌نهند و راه می‌پیمایند. در پایان سفر خونبار هزاران مرغ، سی مرغ به سیمرغ می‌رسند که شهریار و خداوندگار مرغان است.

270,000 تومان

شاهنامه خوانی 1

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

شاهنامه چگونه کتابی است و به چه کار ما می‌آید؟ آیا چنانکه سلطان محمود گفته است شاهنامه تنها شرح حال پهلوانی‌های رستم است؟
افزون بر هزار سال است در خانه‌‌ها و محافل، برای پیر و برنا، عامی و باسواد شاهنامه خوانده می‌شود و اقشار مختلف این کتاب ستاینده خرد را می‌شناسند، شاهنامه روایت آفرینش و سرگذشت قوم ایرانی است و تاریخ شاهنامه‌خوانی تاریخ پاس‌داشتِ زبان پارسی و نگاهداری قوم از گسست و شکست است.

150,000 تومان

شاهنامه خوانی 2

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

شاهنامه کتاب خودآگاهی است. شاهنامه نه تنها تاریکی‌های تاریخ ادیان را روشن می کند بلکه مفاهیم ومصادیق فرمانروایی را نشان می‌دهد. نه تنها زبانی را که به آن سخن می گوییم استوار وبرومند به ما می آموزد بلکه حکمت خسروانی را که به صورت آرکیتایپ در ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی مستور است به روشنگاه زبان وآگاهی می‌آورد.

120,000 تومان

کارگاه روش پژوهش (مواجهه با مشکل و صورت‌بندی مسئلۀ پژوهش به‌مثابه هنر زندگی)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دربارۀ چه مسئله‌ای باید پژوهش کنم؟ عنوان پژوهش را چگونه باید انتخاب کنم؟ باید از کجا شروع کنم؟ تیترها و…

350,000 تومان

کارگاه مهارت خوانش زبان انگلیسی 2

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

دانشجویان برای درک و فهم متون اصلی حوزه علمی مورد توجه خود چگونه زبان انگلیسی بیاموزند؟ آیا تمرکز بر آموزش همه مهارت‌های مرسوم همچون(Speaking، Listening،Writing،Reading and comprehension) لازم است؟

 

400,000 تومان

کارگاه مهارت خوانش متون انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

نیاز دانشجویان علوم انسانی-اجتماعی به مهارت درک مطلب زبان انگلیسی، برای رجوع به منابع متعدد انگلیسی‌زبان جهت انجام پژوهش‌های دانشگاهی، اطلاع از آخرین مباحث و نظریه‌ها و… ما را بر آن داشت تا دوره‌ای جهت چنین نیازی از دانشجویان طراحی کنیم، دوره‌ای که در آن بر افزایش مهارت درک مطلب و درک و فهم متن و به تعبیری reading تأکید می‌شود.

200,000 تومان