استاد امیر عباس علیزمانی

استاد مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو

درباره استاد:

امیرعباس علیزمانی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین دانشکده الهیات دانشگاه تهران است، مدرک دکتری خود را سال ۱۳۸۲ در رشتۀ فلسفۀ تطبیقی دریافت کرده است. او سابقۀ عضوی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را دارد و هم‌اکنون به‌عنوان سردبیر دوفصلنامۀ فلسفه و کلام اسلامی فعالیت می‌کند. از جمله علاقه‌مندی‌های او پژوهش دربارۀ نسبت فلسفه و زندگی(معنای زندگی) است که در این‌باره، کتب و مقالات بسیاری را منتشر کرده است.

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

ماموریت و بیوگرافی

تولد 1345 :

تحصیلات: دکتری فلسفۀ تطبیقی

برخی آثار

کتاب‌ها

  • خدا، زبان و معنا (درآمدی بر فلسفۀ زبان دینی): امیرعباس علیزمانی، انتشارات آیت عشق، ۱۳۸۱
  • سخن‌گفتن از خدا: امیرعباس علیزمانی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷
  • معنای زندگی: جان کاتینگهام، ترجمۀ امیرعباس علیزمانی و مریم دریانی اصل، انتشارات حکمت، ۱۳۹۳

مقالات

  • بررسی مواجهه با رنج تنهاییِ اگزیستانسیال در اندیشۀ اروین یالوم و رنج عارفانۀ فِراق در اندیشۀ مولوی،حبیب مظاهری و امیر عباس علیزمانی، پژوهش های فلسفی کلامی 20، 4 (1397
  • «جایگاه دیگری و اخلاق از منظر کیرکگور»،راضیه زینلی و امیر عباس علیزمانی، جستارهای فلسفه دین 8 ،1 (1398)
  • «جستاری بر مرگ اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا»، علی واحد پاک، امیر عباس علیزمانی و بابک عباسی، الهیات تطبیقی 11، 23 (1399)
  • «تبیین مفهوم زندگی» محمد قائم عابدی، امیر عباس علیزمانی و احد فرامرز قراملکی. فصلنامه اندیشه دینی 20، 75 (1399)
  • «بررسی مواجهه با رنج تنهایی اگزیستانسیال در اندیشأ اروین یالوم و رنج عارفانه فراق در اندیشه مولوی» در فصلنامۀ پژوهش‌های فلسفی-کلامی، سال بیست‌ویکم، بهار ۱۳۹۸

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

120,000 تومان