استاد پرویز ضیاءشهابی

استاد مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو

درباره استاد :

پرویز ضیاءشهابی، مترجم و پژوهشگر و استاد فلسفه است. او در دهۀ پنجاه، مدارک عالی تحصیلی خود را در رشتۀ فلسفۀ غرب از دانشگاه تهران دریافت کرده و یکی از شاگردان احمد فردید بوده است. ضیاءشهابی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۲، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بود و سپس مدتی به‌عنوان استاد فلسفه در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران فعالیت کرد و بعد هم بازنشست شد. تخصص اصلی او فلسفۀ اگزیستانس -به‌ویژه هایدگر- است؛ اگر چه در حوزه‌های دیگر نیز آثاری منتشر کرده است.

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

ماموریت و بیوگرافی

تولد: ۱۳۲۲ تهران

تحصیلات: دکتری فلسفه و تاریخ ادیان و اسلام‌شناسی

 

برخی آثار

 

کتاب‌ها

  • سرآغاز و سرانجام هست‌ها؛ شش جستار در فلسفه یونانی: پرویز ضیاءشهابی، انتشارات کرگدن، ۱۳۹۶
  • درآمدی پدیدار شناسانه به فلسفه‌ی دکارت: پرویز ضیاءشهابی، انتشارات هرمس، ۱۳۷۷
  • راه‌هایی به تفکر فلسفی «درآمدی به مفاهیم بنیادین»: یوسف بوخنسکی، ترجمۀ پرویز ضیاءشهابی، انتشارات پرسش، ۱۳۸۱
  • سرآغاز کار هنری: مارتین هایدگر، ترجمۀ پرویز ضیاءشهابی، انتشارات هرمس، ۱۳۷۹
  • مسائل اساسی پدیدارشناسی (مجموعه‌ی آثار) بخش دوم: درس‌گفتارها ۱۹۲۳-۱۹۴۴: مارتین هایدگر، ترجمۀ پرویز ضیاءشهابی، انتشارات مینوی خرد، ۱۳۹۳

 

مقالات

  • «بررسی امکان وقوعی ترجمه‌ی فارسی وجود و زمان هیدگر چنان که بسزای چنین کتاب بود» در دوفصلنامۀ جستارهای فلسفی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۶
  • «هست شناسی، دانشی که بایدش جست» در دوفصلنامۀ فلسفه تحلیلی، شمارۀ ۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۳
  • «پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین» در دوفصلنامۀ جستارهای فلسفی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۳
  • «فلسفه هنر از نظر هگل» در فصلنامۀ نامه فرهنگ، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۸۲

 

دوره های ارائه شده توسط این مدرس