استاد شروین مقیمی

استاد مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو

درباره استاد:

شروین مقیمی در سال ۱۳۹۰، مدرک دکتری خود را در رشتۀ علوم سیاسی و گرایش اندیشۀ سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. گرایش اصلی مطالعاتی او حوزه فلسفه‌سیاسی اعم از قدیم و جدید است. وی به لئو اشتراوس فیلسوف سیاسی آلمانی علاقه دارد و کتاب‌هایی از او ترجمه کرده است. اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ا‌ست.

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

ماموریت و بیوگرافی

تولد: ۱۳۵۹

تحصیلات: دکتری اندیشه سیاسی

برخی آثار

کتاب‌ها

  • لویاتان در نظریه دولت تامس هابز: معنا و شکست یک نماد سیاسی، کارل اشمیت، ترجمه شروین مقیمی انتشارات پگاه روزگار نو
  • تاریخ فلسفه سیاسی، لئو اشتراوس و جوزف کراپسی، ویراستاران فارسی شروین مقیمی و یاشار جیرانی، انتشارات پگاه روزگار نو
  • ریشه های آلمانی: نیچه، فروید، هوسرل، هایدگر، گادامر، کوهن، لئو اشتراوس، ترجمه شروین مقیمی، انتشارات روزگارنو

مقالات

  • «سرشت امر سیاسی در شهر خدای آگوستین» در دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره ۹، زمستان ۸۹ و بهار ۹۰
  • «آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی» در دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره ۷، زمستان ۸۸ و بهار ۸۹.
  • «تامس هابز و بنیادگذاری انگاره جدید شهروندی» در جستارهای سیاسی معاصر، دوره ۸ شماره ۲۶ زمستان ۹۶
  • «ژان ژاک روسو و بسط ایده شهروندی مدرن»، مجله سیاست دانشگاه تهران، دوره ۵۰ شماره ۱ بهار ۹۹
  • «غرض ماورای سیاسی مکتوبات سیاسی کسنوفون»، در غرب شناسی بنیادی، دوره ۱۱ شماره ۲ پاییز و زمستان ۹۹

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

ایدئالیسم ماکیاولی

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
60,000 تومان
60,000 تومان