استاد علیرضا منجمی

استاد مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو

درباره استاد:

علیرضا منجمی، پزشک و پژوهشگر فلسفۀ پزشکی است.  او از سال 87 به‌عنوان عضو هیئت‌علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به پژوهش پیرامون فلسفه‌ی پزشکی پرداخت.  ویرایش علمی و معرفی کتاب رازوارگی سلامت (Enigma of health) هانس گئورگ گادامر به همراه دکتر مهدی معین‌زاده، پزشک و پژوهشگر فلسفه، از جمله کارهای شاخص اوست. دکتر منجمی با سخنرانی در سمینارهای مختلف و چاپ مقالات متعدد سهم مهمی در گسترش فلسفه‌ی پزشکی در ایران داشته است. وی هم اکنون ریاست پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد. پژوهش‌های او و دکتر غلامحسین مقدم حیدری در حوزه‌ی فلسفه‌ی پزشکی به‌ویژۀ بازخوانی آثار فوکو و کانگلیم در قالب درسگفتارهای بازخوانی تولد کلینیک و زیست‌سیاست ارائه شده است.

آدرس ایمیل

info@haji-studiare.com

ماموریت و بیوگرافی

تولد: 1353

تحصیلات:

 • دکتری حرفه‌ای پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1380
 • دکتری تخصصی فلسفه علم‌و‌فناوری- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1393

برخی مقالات:

 • دانش‌ها و نهادها در ساختار همه‌گیری: تحلیل زیست‌سیاسی پاندمی کرونا، فلسفه علم، بهار و تابستان 1400
 • علوم انسانی پزشکی/سلامت: تحلیل انتقادی مبانی نظری و عملی پزشکی، فلسفه علم، پاییز و زمستان ۱۳۹۹
 • ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی: خوانشی نو از تولد کلینیک، فلسفه علم، بهار و تابستان ۱۳۹۸
 • تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی،: ذهن، بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۳
 • درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی (Geiteswissenschaft)، منبع: روش‌شناسی علوم انسانی، تابستان ۱۳۹۶

کتاب‌ها:

 • تکنولوژی: فرانکنشتاین یا پرومته (بهار1398) ویراستاران علمی و تدوین: غلامحسین مقدم حیدری و علیرضا منجمی،  انتشارات پگاه روزگار نو
 • استدلال بالینی: مفاهیم، آموزش و ارزیابی،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1389
 • نقشه مفهومی: راهنمای پژوهش نظام‌مند، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آذرماه 1388
 • المپیاد علمی دانشجویان پزشکی- مفاهیم، روش‌ها، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1387

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

گفتگو با مولانا 2

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان
0
195,000 تومان

عاشورا 1399

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!

عاشورا 1400

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1
رایگان!

گفت و گو با مولانا 3

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان
0
195,000 تومان

گفت و گو با مولانا : فیه ما فیه

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان
0
195,000 تومان